Регистрация

КВАЛИФИКАЦИЯ и ПРАВНИ УСЛУГИ
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
Моля, използвайте реален имейл адрес.
(По желание)
Моля, използвайте реален телефонен номер. Допустими символи: цифри,+,-,(,),празно. Пример: +359 9999 (99-99)
(По желание)
Моля, използвайте реален телефонен номер. Допустими символи: цифри,+,-,(,),празно. Пример: +359 9999 (99-99)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
Avatar
Покажи
Неподходяща парола!
Покажи
Паролите не съвпадат!
ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
Допустими формати: mp4. Макс. размер на файла: 20 MB.
(По желание)
(По желание)
Допустими формати: pdf, zip, rar, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx. Макс. размер на файла: 20 MB.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВНИ УСЛУГИКои правни услуги предлагате в сферата на гражданското право?
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
АДМИНИСТРАТИВНИ И ДАНЪЧНО-ПРАВНИ УСЛУГИКои административни и данъчно-правни услуги предлагате?
(По желание)
(По желание)

Представителство пред администрацията и съда в защита на права и законни интереси

Административното право регулира отношения между държавата и физическите и юридическите лица, които са свързани с осъществяване на изпълнителната дейност от държавните органи.

Основна характеристика на метода на правно регулиране е, че той е властнически. Под администрация се разбират две неща: на първо място това е система от органи или апарат, който извършва определена дейност и на второ - това е начинът, по който функционира тази система от органи.

(По желание)
(По желание)
(По желание)
НАКАЗАТЕЛНО-ПРАВНИ УСЛУГИКои правни услуги предлагате в сферата на наказателното право?
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
ТЪРГОВСКО И БАНКОВО-ПРАВНИ УСЛУГИКои правни услуги предлагате в сферата на търговията и банковото дело?
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
ЕВРОПЕЙСКО-ПРАВНИ УСЛУГИКои правни услуги предлагате в сферата на европейското право?
(По желание)
(По желание)
ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВОПравни услуги относно придобиване на българско гражданство
(По желание)
(По желание)
АДВОКАТСКО ОБСЛУЖВАНЕ В ЧУЖБИНАПравни услуги, свързани с адвокатското обслужване в чужбина.
(По желание)
(По желание)
ЗАЩИТА НА АВТОРСКИ ПРАВАПравни услуги, свързани със защитата на авторските права.
(По желание)
(По желание)
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-ПРАВНИ УСЛУГИКои правни услуги предлагате в сферата на застрахователното право?
(По желание)
(По желание)
НОТАРИАЛНИ УСЛУГИ
(По желание)
(По желание)
(По желание)
УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ СЪДЕБНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ
(По желание)
(По желание)
(По желание)
ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ*
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
(По желание)
Отказ
logo_JusticeDirectory.jpg

Инсталирайте мобилното приложение за Android „Justicedirectory“ на Вашето смарт устройство (телефон, таблет и др.).
По този начин съдържанието на сайта ще Ви бъде винаги под ръка!

Bio B Eco