Уеб Администратор

Извън линия
Член от: Понеделник, 13 Април 2020
Последна визита: Понеделник, 17 Юли 2023
КВАЛИФИКАЦИЯ и ПРАВНИ УСЛУГИ
Потребител
Justice_Admin
Фамилия
Администратор
Геолокация
Пловдив, България
gmap_lat
42.13540649999999
gmap_lng
24.74529
Вайбър
Да
НАКАЗАТЕЛНО-ПРАВНИ УСЛУГИКои правни услуги предлагате в сферата на наказателното право?
• Правна защита и съдействие на обвиняеми, подсъдими и пострадали лица по наказателни производства.
• Изготвяне на жалби до органите на прокуратурата и полицията.
• Обжалване постановленията на прокуратурата, както пред горестоящата, така и пред съответния съд.
• Представителство и защита пред разследващите органи по досъдебни производства.
• Представителство и защита в съдебна фаза пред всички инстанции (Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд и Върховен касационен съд)
• Обжалване решенията,определения и присъдите постановени от съответната съдебна инстанция.
• Наказателни дела от общ характер (НОХД)
• Наказателни дела от частен характер (НЧХД)
• Частни наказателни дела (ЧНД)
• Наказателни дела от административен характер (НАХД)
ТЪРГОВСКО И БАНКОВО-ПРАВНИ УСЛУГИКои правни услуги предлагате в сферата на търговията и банковото дело?
• Регистрация на фирми
• Обслужване на фирми
• Изготвяне на корпоративни договори
ЕВРОПЕЙСКО-ПРАВНИ УСЛУГИКои правни услуги предлагате в сферата на европейското право?
• Европейско право
ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВОПравни услуги относно придобиване на българско гражданство
• Придобиване на българско гражданство
АДВОКАТСКО ОБСЛУЖВАНЕ В ЧУЖБИНАПравни услуги, свързани с адвокатското обслужване в чужбина.
• Адвокатско обслужване в чужбина
ЗАЩИТА НА АВТОРСКИ ПРАВАПравни услуги, свързани със защитата на авторските права.
• Защита на авторски права
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-ПРАВНИ УСЛУГИКои правни услуги предлагате в сферата на застрахователното право?
• Застрахователно-правни услуги
logo_JusticeDirectory.jpg

Инсталирайте мобилното приложение за Android „Justicedirectory“ на Вашето смарт устройство (телефон, таблет и др.).
По този начин съдържанието на сайта ще Ви бъде винаги под ръка!

Bio B Eco